ДДД е професионализиран термин за услуги по отстраняване на вредители, извършвани от упълномощени сертифицирани фирми за обработки. Терминът ДДД е съставено съкращение от първите букви на услугите по дезинфекция, дезинсекция и дератизация, предлагани от оторизираните ДДД фирми.

Професионалното унищожаване на вредители се осъществявя чрез дезинсекция (унищожаване на вредни насекоми или инсекти), дератизация (унищожаване на вредни гризачи) и дезакаризация (унищожаване на вредни кърлежи и акари).

Унищожаване на вредители е процес, които се извършва с различни средства, химични препарати и капани. Вредителите са насекоми и гризачи, нанасящи поражения върху човешката храна, вещи, жилища или са директни причинители на зарази, опасни заболявания и епидемии сред хора и полезни животни.

След извършване на ДДД обработки от фирмата се издава съответен протокол и фактура. Протоколът за извършена ДДД обработка е по изискванията на РИОКОЗ /ХЕИ/ и ДВСК, съгласни Наредба №3 на МЗ – Министерството на Здравеопазването (чл.18, приложение №4, ДВ – бр.12) за всички обекти и заведения, подлежащи на задължителни месечни обработки.

ДДД услугите по професионалното унищожаване на вредители се извършва от специално обучени дезинфектори. Процесът включва програма за организирана борба с вредители, с ползване на комплексни химични, биологични и механични мерки за пълноценен резултат.

ДДД или професионалните пест контрол методи за унищожаване на вредители стъпват върху десетилетия професионален опит, обучения, изследвания, създаване на съвременни препарати, съобразени с резистентността, техники и комплексни мерки, спрямо биологията им.