ДДД Протекшън извършва услугата Дезинсецкия представляваща мероприятия, насочени към унищожаване на вредните за човека насекоми, преносители на редица заболявания.

Дезинсекция може да бъде разгледана в следните направления:

  • Унищожаване на хлебарки
  • Унищожаване на мравки
  • Унищожаване на дървеници
  • Пръскане срещу бълхи
  • Пръскане срещу кърлежи
  • Унищожаване на мухи
  • Унищожаване на молци
  • Унищожаване на оси, стършели

В борбата с вредните насекоми ние използваме най-съвременните, разрешени от министерство на здравеопазването, напълно безвредни за човешкото здраве и домашни животни средства.

ДДД Протекшън предлага всички ДДД-услуги по дезинсекция регламентирани в Наредба № 1 от 5 Януари 2018 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации на Министерство на здравеопазването и Mинистерство на земеделието, храните и горите. Наредбата е публикувана в брой 7 от 19 януари 2018 г. в Държавен вестник.