ДДД Протекшън предлага комплекс от мерки, насочени към оздравяване на външната среда и намаляване на микробната контаминация, наречени Дезинфекция.

ДДД  Протекшън препоръчва дезинфекцирането при следните ситуации:

  • Наводнения в сгради, мазета, приземни етажи, стопански постройки, ферми и други обекти, като потенциално опасни са места, в които се задържа влага и се създават огнища за развитие на патогенни организми, плесени и мухъл.
  • Извършване на дератизация и дезинсекция, защото плъховете и мишките, както и комарите, хлебарките и други видове насекоми са преносители на повече от 50 вида опасни заразни болести, които могат да причинят тежки зарази и дори да предизвикат смърт или епидемии.
  • Текущи дезинфекционни мероприятия на детски пясъчници и площадки, с цел предотвратяване на разпространението на болести и зарази при децата.
  • Профилактично третиране на хранителни магазини и места, където се обработва, предлага и консумира храна.
  • Обекти, през които преминава постоянен поток от хора и не може да се гарантира здравословната среда.
  • Природни бедствия, като земетресения, наводнения, бури, които са нанесли поражения на инфраструктурата и има вероятност от възникване на огнища на зарази.
  • Възникване на епидемия, както сред хората, така и сред животните във ферми и стопанства.

В борбата с вредните и опасни патогенни микроорганизми ние използваме най-съвременните, разрешени от министерство на здравеопазването, напълно безвредни за човешкото здраве и домашни животни средства.

ДДД Протекшън предлага всички ДДД-услуги по дезинфекция регламентирани в Наредба № 1 от 5 Януари 2018 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации на Министерство на здравеопазването и Mинистерство на земеделието, храните и горите. Наредбата е публикувана в брой 7 от 19 януари 2018 г. в Държавен вестник.