Борбата с плъхове, мишки и съсели не е проста работа. От една страна това са умни и плашливи животни, а от друга – те изграждат колонии. Затова колкото по-бързо се вземат мерки, толкова по-добре.

Дератизацията представлява действия за осъществяване на контрол върху популациите на гризачи, които са естествен източник на заразни болести.

ДДД Протекшън Ви предлага надеждна защита от вредни и опасни гризачи, като мишки и плъхове.

За борба с опасните и вредни гризачи, ние използваме безопасни и безвредни за човешкото здраве и всички домашни любимци и животни препарати, които не са канцерогенни и нямат миризма. Това са най-ефективните и съвременни препарати за професионална защита, които са на пазара и са разрешени от министерство на здравеопазването. Благодарение на препаратите, които ползваме, ние унищожаваме вредните гризачи по такъв начин, че да не остават мъртви животни в помещенията Ви.

За по-голяма сигурност използваме дератизационни кутии, в които се поставят примамките с тези препарати, които са под формата на гранули, пелети, бонбонки и гел.

Обектите, в които извършваме дератизация са:

Жилищни сгради, битови помещения и прилежащите им площи- унищожаваме гризачи в жилищни кооперации и блокове, къщи, апартаменти и тавани.

Обществени сгради и помещения- борба с гризачи в университети, общежития, училища, гимназии, детски градини, детски школи, сгради на общинската и държавната администрация, кметства, читалища, театри, киносалони, концертни зали, метростанции, железопътни гари, летища, автогари, пристанища, фитнес центрове, стадиони, спортни салони и зали.

Болнични и медицински заведения- осъществяваме ефективна борба с гризачи в болници, поликлиники, клиники, здравни и медицински центрове, аптеки и оптики, лекарски и стоматологични кабинети.

Обекти за производство и търговия с храни- унищожаваме гризачи в различни обекти от хранително-вкусовата промишленост, които са с високи изисквания за хигиена и контрол, като хранителни магазини, пицарии, ресторанти, сладкарници, хранителни и питейни заведения, закусвални, дискотеки, нощни клубове, гостилници, механи, столове, заведения за бързо хранене.

Производствените и складовите сгради- унищожаваме гризачи в обекти за производство на козметични и лекарствени продукти, офиси, частни фирми и предприятия, фабрики, цехове, складови помещения.

Какви документи ще ви издадем за извършената дератизация?
Дератизацията, като част от всички ДДД-услуги извършвани от ДДД Протекшън, се изпълняват съгласно Наредба № 1 от 5 Януари 2018 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации на Министерство на здравеопазването и Министерство на земеделието, храните и горите.

ДДД Протекшън притежава лиценз за извършване на всички ДДД-услуги за обработване на различни обекти. След третирането на обекта ще ви бъде издаден протокол за извършената ДДД-обработка, съгласно нормативната уредба на Република България, което е гаранция за отлично качество в борбата с мишките и плъховете.