Пест контролът е дейност по ограничаване разпространението на вредители, опасни за здравето на човека. Пест контролът се осъществява посредством следните дейности:

Комплекс от мерки, насочени към оздравяване на външната среда и намаляване на микробната контаминация.
Обади се сега
Мероприятия, насочени към унищожаване на вредните за човека насекоми, преносители на редица заболявания.
Обади се сега
Действия за осъществяване на контрол върху популациите на гризачи, които са естествен източник на заразни болести.
Обади се сега
Консултантски услуги в областта на безопасността на храните.
Обади се сега

БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ

телефон: 0884 233 588

Почистване и системи за защита от насекоми, гризачи и болестотворни организми

Индивидуална мониторингова програма за всеки обект

Борба срещу влечуги

Индивидуална програма за провеждане на дератизационни обработки

Безплатни консултации по борбата с битови и складови вредители

Дератизационни обработки за открити площи

Поддържане на документация според изискванията на ЕС, стандартите на ДПП и НАССР процедури

Дератизационни обработки за закрити площи

Работа с продукти одобрени от Министерство на здравеопазването

Индивидуална програма за провеждане на дезинсекционни обработки

Нашите предимства

Лиценз

Притежаваме държавен лиценз за извършване на дейности по ДДД( дезинфекция, дезинсекция и дератизация)

Индивидуален подход

Съобразяваме се напълно с изискванията на клиента без това да влияе на качеството на работата ни

Екип

Разполагаме с правоспособни, висококвалифицирани, амбициозни специалисти във всички нужни области

Защо при нас?

КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТ

Всяка услуга се извършва по възможно най-добрия и безопасен за клиента начин.

ИНФОРМИРАНОСТ

Клиентите ни получават винаги ясно и разбираемо цялата информация, която им е нужна.

ЧЕСТНОСТ И ПРОЗРАЧНОСТ

Всяка цена, която обявяваме е вярна и крайна, без скрити условия и допълнителни плащания.

ГРИЖА

Всички случаи и запитвания се разглеждат подробно, независимо от цената или обема работа.

ОБРАТНА ВРЪЗКА

Търсим обратна връзка от клиентите си и вземаме под внимание всички предложения и препоръки.